Salabranden

Salabranden är den största skogsbranden i modern tid, vi var självklart på plats med full styrka för att bekämpa elden. Det var den 31:a juli 2014 som branden bröt ut då en skogsmaskin orsakade gnistbildning som satte eld på den torra marken. Hela 12 dagar tog det innan branden bedömdes vara under kontroll. Vi etablerade oss på plats med tankbil och så många helikoptrar vi kunde.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos