EASA Part-M, Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO)

Part-M

Continuing Airworthiness

Då vi opererar med alla våra helikoptrar kommersiellt måste vi övervaka dem i en kontrollerad miljö, med andra ord ligger helikoptrarna under en organisation som kallas Continuing Airworthiness Management Organisation (CAMO). Dessa organisationer kontrolleras av EASA och regleras i relevanta appendix i förordningen (EC) 2042/2003 och relevanta EASA-procedurer. CAMO upprättar ett underhållsprogram för alla helikopterindivider som utgår från tillverkarens program. Organisationen ansvarar fortlöpande för luftvärdigheten vilket innebär att om myndighet eller tillverkare kommer med en obligatorisk modifieringar eller inspektioner tas detta omhand omedelbart. Med andra ord flyger vi med högsta möjliga säkerhet med avseende på tekniken vilket gör att vi möter våra kunders krav och förväntningar på oss som operatör.

left

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos