Vår egna EASA Part-145 Maintenance Organisation

Part-145

Underhållsorganisation - Flygverkstad

För att få till ett bra flyt i den operativa verksamheten är det viktigt att samarbetet med underhållsorganisationen fungerar bra. Vi måste kunna genomföra planerat underhåll då det passar övrig verksamhet, detta gör det omöjligt för oss att anlita ett externt företag för att genomföra underhåll på våra helikoptrar. Med andra ord har vi sjävklart en egen underhållsverkstad, EASA Part-145 Maintenance Organisation. Medan vår Part-M CAMO ser till att vi följer underhållsprogram och AD/SB så är Part-145 den organisation som faktiskt genomföra själva jobbet som beställs utav CAMO. I vår flygverkstad har vi självklart endast certifierad personal och de förfogar över verktyg som är av bästa kvalité.

left

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos