Utveckling av kvistsågen

HeliAir Sweden AB har köpt rättigheterna till all utrustning Petri Kohonen har utvecklat till helikoptrar. Vi har även tecknat ett avtal där Petri kommer fortsätta att utveckla utrustningen som en del i HeliAir Sweden AB.

Petri Kohonen har jobbat som produktingenjör i över 30 år och har över 20 patent. De sågar som vi idag använder är utrustning som Petri har designat. Tillsammans med Petri kommer vi nu utveckla en ny modern vertikal såg och även designa en ny grip. Den nya kvistsågen kommer bli 45 kg lättare och utrustad med en kraftfullare motor.

De nya produkterna kommer bli ett stort steg framåt för effektivitet och säkerhet i de tjänsterna vi tillhandahåller kraftbolagen.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos