Utryckningsfordon

För att kunna understödja våra helikoptrar och den lokala Räddningstjänsten har vi utrustat ett utryckningsfordon med kritiska delar och utrustning för att kunna hålla våra helikoptrar i luften så mycket som möjligt under en instats samt ge stöd åt Räddningstjänsten.

Fordonet är utrustad med olika kommunikationsmedel såsom RAKEL, VHF och Satellit telefon. För att ge personal och insatsledare god överblick över situationen så har vi förmågan att skicka uppdaterade bilder och live video ner till utryckningsfordonet. Vi måste säkerställa att vårat uppdrag går att genomföra så smidigt och effektivt som möjligt, därför har vi med extra Bambi Bucket och reservdelar för att kunna åtgärda problem och underhålla utrustningen på plats.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos