Tankbil

Vi har en ny tankbil som kommer stötta oss med drivmedel då vi är ute i fält runt om i landet.

Som du kan se är det en Scania med en tank med kapacitet på cirka 18 000 liter. Genom att ha drivmedel på plats där vi genomföra våra uppdrag säkerställer vi en effektiv leverans till våra kunder.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos