Human External Cargo (HEC)

Vi är den första helikopteroperatören i Sverige som har auktorisation att genomföra flygningar med mänsklig last (Human External Cargo (HEC)).

Denna typ av uppdrag görs då personalen behöver jobba på en plats som annars är väldigt svår att nå. Vi har nu tillstånd att flyga dem hängandes under helikopter, detta ger oss mer flexibilitet vilket leder till att vi sparar tid och pengar åt kunden.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos