Förstärkningsresurs åt MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Vi har tecknat avtal med MSB för att kunna stödja samhället i händelse av vegetationsbränder.

Det nya avtalet innebär att vi fortfarande kommer att vara den primära förstärkningsresursen i luften vid skogsbränder och gräsbränder. Vi har inför uppdraget investerat i ny utrustning och utökat våra tillgängliga resurser.

MSB Press release: MSB

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos