Bruksflyg med kvinnlig besättning

Senaste veckorna har vi kört termografering med en utav våra AS350. Denna gången genomfördes uppdraget med tre väldigt kompetenta kvinnor. Denna typ av uppdrag kräver en besättning bestående av pilot, en observatör samt en operatör av IR-kameran. På bilden ovan ser du [från vänster] Johanna, Tove och Rebecka.

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos