Kontakt

Telefon och mail till våra befattningshavare och ansvariga för olika delar av verksamheten.

Jobba hos oss

Piloter och tekniker är tjänster vi ibland annonserar ut.

Våra baser

Våra baser och etableringar runt om i vårt avlånga land.

Swedfuel

Vi flyger tusentals timmar årligen. För att minimera risken för avbrott och störningar i produktionen flyger vi med eget bränsle.

Mer om oss

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos