Instrument Rating Helicopter

Vi är nu glada att meddela att vi snart kommer att påbörja vår första kursstart för instrumentbehörighet IR(H).

Kursen

Den här utbildningen är för dig som vill ta nästa steg inom din helikopterkarriär och göra dig mer attraktiv i branschen där det krävs att du har IR(H).
All träning kommer att göras på vår bas som ligger utanför Västerås och flygträningen genomförs i en FNPT II och Airbus EC135T2+.

Vi använder våra egna erfarna civila och militära flyginstruktörer som kommer lära dig allt som krävs för att flyga IFR och hur du använder nödvändiga navigationshjälpmedel när du har visuella referenser under IMC.

Kursen genomförs under cirka 6 veckor.

Förkunskapskravet för att påbörja kursen är att du har slutfört den teoretiska kursen för instrumentbehörighet samt har ett EASA CPL(H) eller ATPL(H).

Utbildningen innehåller:

40 timmar flygning i FNPT II
8 timmar typkurs på EC135T2+
10 timmar flygträning på EC135T2+

Elite S723T är en simulator som är designad med en avancerad hårdvara med knappar, reglage och simulerade instrument som ger en känsla att flyga helikoptern på riktigt.

EC135T2+ är klassad som en lätt helikopter med två motorer och är ett perfekt alternativ för dig som vill ta instrumentbehörighet eller göra en typinflygning.

Har du redan ett IR(A) och vill konvertera till ett IR(H)? Inga problem! Kontakta oss gärna så lägger vi upp en kurs som passar just för dig.

Nästa kurs startar hösten 2021 och vi kommer att komma med mer information inom kort.

För mer information eller om du har frågor så kontakta oss!

top

Ett komplett helikopterföretag för alla tänkbara ändamål.

HeliAir Sweden är Sveriges ledande helikopteroperatör med ett flertal baser i Sverige, en stor helikopterflotta, kvalitetsutrustning för alla ändamål och en professionell personal. Vi har specialiserat oss på bruksflyg samt film- & TV-uppdrag där vi äger och opererar två Cineflexsystem, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Mer om HeliAir Sweden

Några av de kunder som valt att arbeta med oss.

Photos