Driftbesiktning åt E.ON

HeliAir Sweden AB genomför driftbesiktning av kraftledningar med helikopter åt E.ON i samarbete med ATS Kraftservice. Detta görs årligen för att säkerställa drift och säkerhet.

När besiktningen genomförs undviker vi att flyga över bebyggelse och djur. Tyvärr är det ibland mycket svårt att upptäcka hagar i tid då vi opererar på låg höjd och träd kan skymma sikten framåt. För att underlätta för Er som bor eller har djur i närheten av kraftledningarna listar vi nedan vilka områden vi kommer flyga. På grund av dåligt väder eller andra omständigheter kan samma område vara planerat att flygas flera dagar.

Prenumererar du inte på E.ONs SMS-tjänst så bör du anmäla dig till deras tjänst för att vara säker på att bli meddelad innan vi påbörjar flygning i ditt område. Det gör du på denna sida: https://www.eon.se/privat/kundservice/skydda-ledningar-och-djur/helikopteravisering.html

Årets driftbesiktning (2020) av kraftledningarna är slutförd.

VECKA HELIKOPTER 1
6 Skåne
7 Skåne
8 Kalmar/Blekinge
9 Kalmar/Blekinge/Kronoberg
10 Kronoberg/Västra småland
11 Västra Småland
12 Östra Småland
13 Östra Småland
14 Östra Småland
15 Norrköping
16 Norrköping
17 Norrköping
18 Örebro/Stockholm
19 Södra Nord
20 Södra Nord/ Norra Nord
21 Norra Nord
22 Norra Nord
23 Norra Nord
24
25
26.
top

A complete helicopter company for every conceivable purpose.

HeliAir Sweden is a qualified helicopter operator with several bases in Sweden, a large fleet, quality equipment for all purposes and a highly professional staff. We are specialized in aerial work and film & TV production with our own Cineflex systems, V14 HiDEF och Cineflex ELITE.

Read more about us

Some of the customers who have chosen to work with us.

Photos